Úvod / Společnosti / Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Nejnovější pozice

Stážista na téma Cirkulární Textil Praha

  O nás

INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu kreativních a schopných lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. Tam naši odborníci načerpali potřebnou inspiraci a expertýzu v oblasti cirkulární ekonomiky. Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce. Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů, i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany. Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje.

  Hodnoty společnosti

Férovost, spolupráce, propojování, edukace.

  Mise společnosti

Díky pečlivé analytické práci (od analýzy odpadů v praxi, po analýzu statistických dat) a spolupráci s institucemi napříč celým spektrem, které se cirkulární ekonomky týká, dokážeme od prvotního oslovení zákazníkem přijít s inovativními nápady a řešením. Umíme vzdělávat, šířit myšlenky, ale současně pochopit potřeby našich partnerů a dlouhodobě pracovat na jejich naplnění. Pomáháme obcím i firmám hledat cesty pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky do praxe. Zároveň udržujeme důležité vazby se státními organizacemi i asociacemi a dalšími firmami. Děláme svoji práci nejlépe jak umíme.

  Vize společnosti

Jsme centrum znalostí, zkušeností, metodik a návodů pro zavádění cirkulární ekonomiky (dále CE). První místo, kam lidé a organizace přicházejí pro informace a know-how v oblasti CE.

ROK ZALOŽENÍ
2015
POČET ZAMĚSTNANCŮ
10 až 49
PRŮMĚRNÝ VĚK ZAMĚSTNANCŮ
32
  Kampus Hybernská
Praha

Našli jsme pro tebe 1 pozici

Vyber si tu, který ti bude nejvíce vyhovovat a jdi do toho!


Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Stážista na téma Cirkulární Textil
Praha
před 7 měsíci