Nejnovější pozice

Junior Linux Admin Praha

  O nás

Cloudinfrastack tým má více než 5 let zkušeností s automatizací, DevOps řešeními a cloud službami, které nabízíme našim klientům. Cloudinfrastack interní DevOps kultura nám umožňuje se rychleji posouvat kupředu s našimi agilními procesy a kontinuálním sebevzděláváním. Jsme hrdými Open-source advokáty a promotéry, kteří přispívají do několika veřejných Open-source projektů.

Cloudinfrastack předává své zkušenosti rozsáhlé DevOps komunitě prostřednictvím veřejných setkání a událostí. Navíc se zapojujeme do několika edukačních projektů se středními školami a univerzitami.

  Hodnoty společnosti

Plochá hierarchie

Ve firmě jsme si všichni rovni, a proto jsou firemní vztahy postaveny na vzájemné důvěře a přátelství.

Work-life Balance

Podpora osobního života je pro nás velmi důležitá, proto nabízíme dvakrát týdně home-office. V kancelářích se společně potkáváme spíše při těch příjemnějších příležitostech, jako jsou společné snídaně nebo interní meetingy s pizzou.

Osobní zodpovědnost

Ve firmě každý funguje samostatně, a proto je důležitá osobní zodpovědnost. Každý má možnost v rámci plánování říct, na čem by chtěl pracovat.

Agilní principy

Naše hodnoty se mimo jiné opírají o agilní principy, na jejichž základě fungujeme ve vztahu k našim klientům. Každý den máme pravidelné stand-upy, na kterých sdílíme, co jsme dokončili, na čem pracujeme, případně s čím si můžeme navzájem pomoct.

V rámci agilních principů je pro nás zásadní spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců, neustálé zlepšování našich procesů a výsledků práce, maximální otevřenost ve vztahu k zákazníkům a především uvnitř firmy, a v neposlední řadě neustálé zefektivňování prováděné práce, abychom přinášeli co největší hodnotu.

Práce s moderními technologiemi

Jako zastánci moderních technologií podporujeme své zaměstnance ve vzdělávání. Proto se u nás každý může naučit cokoliv z našich technologií. Mezi technologie, které používáme, patří například OpenStack, Ceph, Kubernetes, Docker, Puppet, Ansible, Foreman, MySQL, Jenkins, Prometheus, Sensu, Elastic Stack, Cumulus Linux a mnoho dalších

  Mise společnosti

Mise

Naším posláním je přinášet zákazníkům nejmodernější technologie z oblasti DevOps a cloudu. Zároveň chceme nabízet unikátní kombinaci technologického řešení, které je na míru přizpůsobené každému zákazníku, a budovat DevOps komunitu sdílením informací v oblasti DevOps a cloudu.

  Vize společnosti

Vize

Chceme se stát leadery v udávání trendů v oblasti DevOps a cloudu pomocí vlastního vývoje technologií a šířením těchto zkušeností s našimi zákazníky a DevOps komunitou. Současně chceme udržovat kontinuální růst společnosti.

ROK ZALOŽENÍ
2014
POČET ZAMĚSTNANCŮ
10 až 49
PRŮMĚRNÝ VĚK ZAMĚSTNANCŮ
25
  Sazečská 10
Praha

Našli jsme pro tebe 1 pozici

Vyber si tu, který ti bude nejvíce vyhovovat a jdi do toho!