Úvod / Společnosti / Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. / Stážista na téma cirkulární ekonomika v gastronomii

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Analytika Management Vzdělávání
10 až 49 zaměstnanců

INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu kreativních a schopných lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. Tam naši odborníci načerpali potřebnou inspiraci a expertýzu v oblasti cirkulární ekonomiky. Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce. Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů, i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany. Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje.

Stážista na téma cirkulární ekonomika v gastronomii

Baví tě jídlo, restaurace a vůbc celý potravinový systém? Zajímá tě co se za ním skrývá a není ti jedno, jak produkce a spotřeba potravin ovlivňují nás, naše okolí a životní prostředí? Tak se přidej k INCIEN a pojď nám pomoct posunout téma cirkulární ekonomiky v (české) gastronomii dále! Tvou prací bude systematické shromažďování informací o tématu z Česka i zahraničí a příprava podkladů pro konkrétní projekty.

Náplň práce

  • analýza studií, příkladů dobré praxe a dalších materiálů
  • rešerše na konkrétní témata
  • sledování aktuálního dění v rámci oboru

Požadavky

  • zájem o téma cirkulární ekonomiky v gastronomii
  • zkušenost s analytickou činností
  • vlastní zkušenosti z gastronomické praxe (výhodou)
  • otevřená a přátelská povaha a nadšení pro věc

V rámci stáže budeš pracovat s Barborou Kebovou, která je projektovou manažerkou Institutu Cirkulární Ekonomiky pro segment HORECA. Bára se v INCIEN věnuje cirkulární ekonomice v oblasti gastronomie, na kterou se INCIEN začal více zaměřovat na podzim roku 2018 díky pilotnímu projektu Cirkulární kavárny. Dnes se již specializuje na celý HORECA segment, kde se snaží jednotlivým provozům či firmám pomáhat s nastavováním cirkulárních principů v jejich každodenním fungování. Mimo to se věnuje i oblasti retailu, eventů a nově také kultuře. Vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK a ve své diplomové práci definovala aspekty udržitelné restaurace v českém kontextu. Kromě INCIEN pracuje také v organizaci Zachraň jídlo, v níž se zaměřuje na problematiku plýtvání potravinami. Je hrdou spoluautorkou kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni. V gastronomii se nepohybuje jen v teorii, ale také v praxi. Baví ji zkoumat možnosti odpovědnějších forem stravování, pročítat kuchařky i vařit večeře pro rodinu a kamarády.